Επιλογή γλώσσας

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Στη Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές αντιλαμβανόμαστε πως στο πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον ο ελεγκτής οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς και ουσιαστικά για την εξασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, το φορολογικό μας τμήμα, αποτελούμενο από εξειδικευμένα στελέχη, παρακολουθεί τις διαρκείς μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας και των φοροελεγκτικών διαδικασιών, φροντίζοντας για τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη μας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών.

  •       Έλεγχος Φορολογικής Συμμόρφωσης
  •       Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
  •       Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  •       Tax Disputes
  •       Συμβουλές επί θεμάτων Φορολογίας Νομικών και Φυσικών Προσώπων, θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Ακίνητης Περιουσίας, Παρακρατούμενων Φόρων

Στη Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές αντιλαμβανόμαστε πως στο πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον ο ελεγκτής οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς και ουσιαστικά για την εξασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, το φορολογικό μας τμήμα, αποτελούμενο από εξειδικευμένα στελέχη, παρακολουθεί τις διαρκείς μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας και των φοροελεγκτικών διαδικασιών, φροντίζοντας για τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη μας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών.

  •       Έλεγχος Φορολογικής Συμμόρφωσης
  •       Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
  •       Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  •       Tax Disputes
  •       Συμβουλές επί θεμάτων Φορολογίας Νομικών και Φυσικών Προσώπων, θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Ακίνητης Περιουσίας, Παρακρατούμενων Φόρων
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok