Επιλογή γλώσσας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Η Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές έχει αναπτύξει ένα σύνολο εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρησιακών λύσεων.

Οι υπηρεσίες – λύσεις που σχεδιάζει και προτείνει βασίζονται στην ανάλυση των αναγκών και απαιτήσεων της κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας διαρκώς υπόψιν τις δυναμικά εξελισσόμενες συνθήκες, αλλά και τις τάσεις της αγοράς.

 •     Παροχή συμβουλών διαχείρισης χρηματοοικονομικών και κοστολόγησης
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Πτωχευτικού Κώδικα (Άρθρο 106, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός)
 •     Πιστοποιημένοι Εμπειρογνώμονες Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
 •     Μελέτες βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων (Feasibility Studies)
 •     Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
 •     Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt Restructuring)
 •     Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)
 •     Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου
 •     Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης Ταμειακών Ροών – Ταμειακού Προγραμματισμού
 •     GDRP

Η Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές έχει αναπτύξει ένα σύνολο εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρησιακών λύσεων.

Οι υπηρεσίες – λύσεις που σχεδιάζει και προτείνει βασίζονται στην ανάλυση των αναγκών και απαιτήσεων της κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας διαρκώς υπόψιν τις δυναμικά εξελισσόμενες συνθήκες, αλλά και τις τάσεις της αγοράς.

 •     Παροχή συμβουλών διαχείρισης χρηματοοικονομικών και κοστολόγησης
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Πτωχευτικού Κώδικα (Άρθρο 106, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός)
 •     Πιστοποιημένοι Εμπειρογνώμονες Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
 •     Μελέτες βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων (Feasibility Studies)
 •     Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
 •     Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt Restructuring)
 •     Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)
 •     Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου
 •     Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
 •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης Ταμειακών Ροών – Ταμειακού Προγραμματισμού
 •     GDRP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok